مرجع قیمت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

اولین و تنها مرجع قیمت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ( گوهر ها ) در بازار ایران

*- قیمتهای اعلامی برای سنگهای ( گوهرهای ) تراش خورده میباشد .

*- قیمتهای اعلامی به تومان میباشد .

*- قیمتهای اعلامی میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت کف بازار میباشد .

*- تمامی گوهرها بر اساس فاکتورهای جهانی (رنگ ، کیفیت ، وزن ، تراش) ارزش گذاری می شوند . بنابراین یک گوهر(سنگ قیمتی) می تواند با داشتن خصوصیات بهتر از قیمت بیشتری برخوردار باشد .

 

((قیمت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی صرفا جهت اطلاع میباشد و میتواند قیمت گوهر شما بسیار بالاتر و یا بسیار پایینتر از قیمتهای اعلامی باشد برای دانستن ارزش واقعی گوهر خود باید به لابراتوار مراجعه نمایید ))

Topaz – توپاز Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Sky Blue Topaz توپاز با رنگ آبی آسمانی 8۰٫۰۰۰      
  Swiss Blue توپاز با رنگ آبی متوسط 8۸٫۰۰۰      
  London Blue Topaz توپاز با رنگ آبی زیاد 9۰٫۰۰۰      
  Red Topaz توپاز قرمز 9۵٫۰۰۰      
  Imperial Topaz توپاز قهوه ای 10۰٫۰۰۰      
  Colorless topaz توپاز بیرنگ 5۰٫۰۰۰      
  Yellow Topaz توپاز زرد ۵۰٫۰۰۰      
             

 

corundum – کروندوم Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Ruby یاقوت قرمز ۴۰٫۰۰۰ تا ۶۰٫۰۰۰     بهسازی شده – گلس فیلد
  Syn – Ruby یاقوت قرمز ۵٫۰۰۰ تا ۲۰٫۰۰۰      
  Blue sapphire یاقوت کبود ۳۵۰٫۰۰۰      
  Syn – Blue sapphire یاقوت کبود ۱۰٫۰۰۰ تا ۱۴٫۰۰۰     بهسازی شده
  Yellow sapphire یاقوت زرد ۲۵٫۰۰۰ تا ۵۰۰٫۰۰۰      
  Colorless sapphire یاقوت بی رنگ ۲۵٫۰۰۰      
  songea sapphire یاقوت سونچیا از ۴۵٫۰۰۰      
  Green sapphire یاقوت سبز ۴۰٫۰۰۰      

 

Beryl – بریل Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Emerald زمرد از ۳۵۰٫۰۰۰     زامبیا – کلمبیا
  Trapische هندوانه ای
از ۳۰٫۰۰۰      
  Aquamarine آکوامارین ۲۵٫۰۰۰ تا ۱۴۵٫۰۰۰      
  Bixbite بیکس بایت از ۳۹٫۰۰۰      
  Goshenite گوشنایت از ۲۵٫۰۰۰      
  Heliodor هلیودور از ۳۸٫۰۰۰      
  Morganite مورگانایت از ۳۴٫۰۰۰      
             

 

Garnet – گارنت Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Pyrop Garnet پایروپ گارنت ۱۰٫۰۰۰ تا ۴۰٫۰۰۰      
  Almandine Garnet آلمانداین گارنت ۸٫۰۰۰ تا ۱۰۰٫۰۰۰      
  Spessartite Garnet اسپسارتایت گارنت ۸۰٫۰۰۰ تا ۱۴۰٫۰۰۰
     
  Rhodolite Garnet رودولایت گارنت ۹٫۰۰۰ تا ۵۳٫۰۰۰
     
  Malaya Garnet مالایا گارنت        
  Luco Garnet لوکو گارنت        
  Hydrogrossular هایدروگراسولار از ۱۲۰٫۰۰۰      
  Tsavorite زوورایت ۵۰٫۰۰۰ تا ۱۸۰٫۰۰۰      
  Demantoid دمنتوید گارنت از ۲۰۰٫۰۰۰
     
  Melanite ملانایت        
  Topazolite توپزولایت        
  Uvarovite اوورووایت        
  Hessonite
هسونایت گارنت
۸٫۰۰۰      
             
             
             

 

Opal – اپال Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  White Opal اپال با زمینه سفید ۲۰٫۰۰۰ تا ۳۸٫۰۰۰      
  Black Opal اپال با زمینه سیاه ۳۰٫۰۰۰ تا ۱۹۰٫۰۰۰      
  Fire Opal اپال آتشین ۲۵۰٫۰۰۰      
  Syn – Opal اپال مصنوعی        

 

Chalcedony – کلسدونی Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Banded Agate عقیق بند دار   ۳٫۰۰۰    
  Eye Agate عقیق بابا قوری     از ۲۵٫۰۰۰  
  Dendritic Agate عقیق شجری     از ۱۰۰٫۰۰۰  
  Blood Stone بلاد استون   ۵٫۰۰۰    
  Fire Agate عقیق آتشین   ۳٫۸۰۰    
  Chrysoprase کریسوپرس   ۳٫۵۰۰    
  Onyx
انیکس   ۳٫۰۰۰    
  Carnelian Agate عقیق جگری   ۳٫۰۰۰    
  Sard Agate سارد   ۲٫۵۰۰    
  Sard Onyx سارد انیکس   ۲٫۵۰۰    
  Jasper جاسپر   ۲٫۵۰۰    
  Scenic Agate عقیق منظره دار     از ۸۰٫۰۰۰  
  Moss Agate عقیق خزه ای   ۲٫۰۰۰    
  Flame Agate عقیق شعله ای   ۶٫۰۰۰    
  Blue Agate عقیق آبی   ۲٫۰۰۰    
  Yellow Agate
عقیق زرد
  ۲٫۰۰۰    

 

Turquoise – فیروزه Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Damghan Turquoise فیروزه دامغان   ۱۳٫۰۰۰    
  Neyshabur Turquoise فیروزه نیشابور   ۲۴٫۰۰۰    
  Kerman Turquoise فیروزه کرمان   ۱۲٫۰۰۰    
  American Turquoise فیروزه آمریکایی   ۲۲٫۰۰۰    
  Egypt Turquoise فیروزه مصر   ۱۸٫۰۰۰    
             
             
             

 

Tourmaline – ترمالین Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Watermelon Tourmaline ترمالین هندوانه ای ۳۳٫۰۰۰      
  Paraiba Tourmaline پارایبا ترمالین از ۴٫۰۰۰٫۰۰۰      
  Multi color Tourmaline ترمالین چند رنگ ۸٫۰۰۰      
  Schorol Tourmaline اسکورل ترمالین        
  Indicolite Tourmaline ایندی کولایت ترمالین        
  Dravite Tourmaline دراویت ترمالین        
  Cat’s eye Tourmaline ترمالین چشم گربه ای        
  Achroite آکرویت        
  Chrome Tourmaline کروم ترمالین        
  Red Tourmaline ترمالین قرمز ۱۵٫۰۰۰ تا ۴۵٫۰۰۰      
  Orange Tourmaline ترمالین نارنجی ۲۰٫۰۰۰ تا ۵۵٫۰۰۰      
  Pink Tourmaline ترمالین صورتی ۳۰٫۰۰۰ تا ۱۲۰٫۰۰۰      
  Rubellite روبی لایت ۵۰٫۰۰۰ تا ۲۹۰٫۰۰۰      
  Violet Tourmaline ترمالین بنفش ۲۵٫۰۰۰ تا ۸۰٫۰۰۰      
  Yellow Tourmaline ترمالین زرد ۳۰٫۰۰۰ تا۵۵٫۰۰۰      
  Green Tourmaline ترمالین سبز ۲۵٫۰۰۰ تا ۱۰۰٫۰۰۰      

 

Feldspar – فلدسپار Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Andesine آندساین        
  Spectrolite اسپکترولایت        
  Moon stone مون استون – سنگ ماه ۳٫۰۰۰      
  Sun stone سان استون – سنگ خورشید
۱۶٫۰۰۰      
  Oligclase الیگوکلس        
  Amazonite آمازونایت        
  Labrodorite لابرادورایت   ۲٫۰۰۰    
             

 

Quartz – کوارتز Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Milky Quartz کوارتز شیری        
  Quartzite کوارتزیت   ۱٫۵۰۰    
  Ametrine آمترین ۲۳٫۰۰۰      
  Citrine سیترین ۷٫۰۰۰ تا ۱۲٫۰۰۰      
  Smoky Quartz کوارتز دودی ۳٫۰۰۰      
  Rose Quartz رز کوارتز ۲٫۵۰۰      
  Rutilated Quartz روتایلیتد کوارتز   از ۲٫۵۰۰    
  Aventurine آونچرین کوارتز
       
  Rock Crystal راک کریستال – در ۲٫۰۰۰      
  Prasiolite Quartz پرسیولایت کوارتز        
  Amethyst آمتیس ۷٫۰۰۰ تا ۱۱٫۰۰۰      
  Cat’s eye چشم گربه ای   ۱٫۰۰۰    
  Tiger’s eye چشم ببری   ۱٫۰۰۰    
  Hawk’s eye چشم عقابی   ۱٫۵۰۰    
  Mystic Quartz
میستیک کوارتز
۲٫۰۰۰      
  Rough Tiger’s eye راف چشم ببری   ۵۰۰    

 

زویسایت – zoisite Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Tanzanite
تانزانایت ۸۰٫۰۰۰ تا ۴۵۰٫۰۰۰      
  Thulite تولایت        
  Zoisite زویسایت        
             

 

کرایسوبریل – Chrysoberyl Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Alexandrite الکساندرایت        
  Syn.Alexandrite الکساندرایت مصنوعی ۴٫۰۰۰ تا ۵٫۰۰۰      
  Cat’s eye chrysoberyl کرایسوبریل چشم گربه ای        
             

 

کهربا – Amber
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Iran`s Amber
کهربا ایرانی   ۵٫۰۰۰    
  Lehistan Amber کهربا لهستانی   ۱۵٫۰۰۰    
  African Amber کهربا آفریقایی   ۵٫۰۰۰    
             

 

اپیدوت – Epidote
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Epidote
اپیدوت ۵٫۰۰۰      
  Rough Epidote راف اپیدوت
  ۲۰۰    
             
             

 

کلسایت – Calcite
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Calcite
کلسیت ۳٫۰۰۰      
  Rough Calcite راف کلسیت
  ۱۵۰    
             
             

 

فلورایت – Fluorite
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Fluorite
فلوریت ۴٫۰۰۰      
  Fluorite راف فلوریت   ۱۰۰    
             
             

 

شیشه طبیعی – Natural Glass
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Obsidian
آبسیدین ۲٫۰۰۰      
  Obsidian Rough راف آبسیدین
       
  Moldavite مولدوایت        
  Moldavite Rough راف مولدوایت        

 

پریدوت – Peridot
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Peridot پریدوت ۱۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰      
  Peridot Rough راف پریدوت
       

 

لاجورد – LapisLazuli
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  LapisLazuli لاجورد   ۲٫۰۰۰ تا ۸٫۰۰۰    
  LapisLazuli Rough راف لاجورد
       

 

اپتایت – Apatite
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Apatite اپتایت ۶۵٫۰۰۰      
  Apatite Rough راف اپتایت
       

 

Organic
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Ammonite
آمونایت        
  Coral مرجان
       
  Ivory عاج فیل
       
             

 

یشم – Jade
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
  Jade یشم   ۱۰٫۰۰۰   ۱۰ گرم به بالا
  Jade Rough راف یشم
  ۱۵۰   هرکیلو ۱۵۰٫۰۰۰

 

 

*- قیمتهای اعلامی برای سنگهای ( گوهرها ) تراش خورده میباشد .

*- قیمتهای اعلامی به تومان میباشد .

*- قیمتهای اعلامی میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت کف بازار میباشد .

*- تمامی گوهرها بر اساس فاکتورهای جهانی (رنگ ، کیفیت ، وزن ، تراش) ارزش گذاری می شوند . بنابراین یک گوهر(سنگ قیمتی) می تواند با داشتن خصوصیات بهتر از قیمت بیشتری برخوردار باشد .