توپاز – Topaz

 برخی معتقدند نام توپاز ریشه در زبان سانسکریت دارد و برگرفته از کلمه (Topas) به معنی آتش می باشد. توپاز را در پگماتیت ها یا سنگهای آذرین اسیدی به صورت بلور یا توده های بلوری ریزیا درشت می توان یافت. این کانی در محدوده وسیعی از رنگهای قرمز، نارنجی، هلویی، صورتی، طلایی، زرد، آبی، قهوه ای و بی رنگ در […]

» Read more
1 2 3 24